India:

 • Ahmedabad
 • Bengaluru
 • Bhopal
 • Bhubhaneshwar
 • Chandigarh
 • Chennai
 • Delhi
 • Durgapur
 • Goa
 • Gurgaon
 • Hyderabad
 • Indore
 • Jaipur
 • Kakinada
 • Kochi
 • Kolkata
 • Mumbai
 • Nagpur
 • Noida
 • Patna
 • Puducherry
 • Pune
 • Srinagar
 • Surat
 • Vadodara

International:

 • Abu Dhabi
 • Colombo
 • Doha
 • Dubai
 • Islamabad
 • Karachi
 • Lahore
 • Oman
 • Riyadh
 • Sharjah